Transport ponadgabarytowy konstrukcji stalowych, turbin, jachtów… Co można przewozić transportem ponadgabarytowym?

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga wyjątkowej staranności od firmy spedycyjnej – wszystkie elementy procesu muszą być zaplanowane w najmniejszych szczegółach, tak aby przewóz ładunku przebiegł bez przeszkód i możliwe było dostarczenie nieuszkodzonego ładunku w określonym czasie.

Czym jest transport ponadgabarytowy? Jakie firmy go realizują?

Transport ponadgabarytowy jest nazywany także ponadnormatywnym. Jest to przewóz wyjątkowo ciężkich ładunków, które powodują, że naciski osi z ładunkiem lub bez wykorzystywanych pojazdów przekraczają normy dopuszczalne dla określonej nawierzchni. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym ciężar całkowity pojazdu (wraz z ładunkiem, paliwem, kierowcą etc.) nie powinien przekraczać 42 ton. Dodatkowo za transport ponadgabarytowy uważa się przewóz, w którego czasie długość pojazdu oraz towaru przekracza 16,5 m, szerokość 2,5 m bądź jest wyższy niż 4 m. Warunki te również zostały opisane w Prawie o ruchu drogowym. Transport ponadgabarytowy może obywać się zarówno drogą śródlądowa, jak i morską. Zazwyczaj do jego wykonania wykorzystuje się specjalistyczne naczepy oraz platformy. W wielu firmach istnieje możliwość przewozu krajowego oraz międzynarodowego ponadgabarytowych towarów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, planowanie i realizacja tego typu przewozu są niezwykle skomplikowane, dlatego transport ponadgabarytowy to zadanie dla doświadczonej firmy przewozowej (www.fracht.pl).

Co można przewozić transportem ponadgabarytowym?

Wszystkie opisane wyżej towary w świetle prawa uważane są za towary ponadgabarytowe. Do najpopularniejszych zaliczamy wykorzystywane do budowy mostów przęsła, wieże oraz wszelkiego rodzaju stalowe konstrukcje. Ze względu na masę oraz wymiary są to także turbiny oraz elementy elektrowni. Transport ponadgabarytowy obejmuje także silosy oraz wszelkiego rodzaju duże kontenery oraz zbiorniki. Za ładunki tego uważane są także elementy magazynów i hal, a także coraz popularniejsze w Polsce domki holenderskie. Firmy transportowe bardzo często trudnią się przewozem sprzętu budowlanego np. koparek, dźwigów lub walców drogowych, górniczego oraz drogowego, a także maszyn rolniczych takich jak kombajny, traktory, prasy. Wykorzystywane są także do transportu linii produkcyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w przemyśle np. transformatory oraz generatory. Ponadto pojazdy do przewozów towarów ponadgabarytowych są w stanie transportować samoloty oraz jachty.

Jak prawo reguluje transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy uregulowany jest przepisami znowelizowanej w 2011 roku ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do wykonywania go na drogach publicznych konieczne jest posiadanie zezwolenia. Aktualnie ustawodawca wyróżnia jego 7 różnych rodzajów. Zezwolenia wydawane są czasowo, na maksymalnie 2 lata przez starostę lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także naczelnika Urzędu Celnego w przypadku transportu międzynarodowego. Zezwolenia mogą nakładać na kierowcę pojazdu ograniczenia np. poruszania się po drogach jedynie nocą, by nie wpływać negatywnie na płynność ruchu. Dodatkowo może on wymagać zamknięcia drogi, usunięcia znaków lub eskorty policji (powiadomienie służb konieczne jest w ściśle określonych w prawie przypadkach).