1,6 mln zł na nowe oblicze ul. Olimpijskiej – decyzja radnych Powiatu Bielskiego
W naszym mieście nadchodzą zmiany, które z pewnością ucieszą wielu mieszkańców. Przebudowa ul. Olimpijskiej, która od dawna była wyczekiwana, wreszcie stanie się rzeczywistością dzięki znacznemu wsparciu finansowemu. To krok ku lepszej infrastrukturze i większemu bezpieczeństwu wszystkich użytkowników drogi.
  1. Powiat Bielski przeznaczy ponad 1,6 mln zł na modernizację ul. Olimpijskiej.
  2. Projekt obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do ul. Narciarskiej.
  3. Dodatkowe środki na inwestycję pochodzą z rządowego programu Polski Ład – ponad 3,2 mln zł.
  4. Całkowity koszt przebudowy szacowany jest na ponad 5 mln zł, z czego miasto dołoży ok. 550 tys. zł.

Władze naszego miasta podjęły decyzję o znaczącym wkładzie finansowym w przebudowę ulicy, która od dawna wymagała interwencji. Inwestycja ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców związane z poprawą infrastruktury drogowej. Andrzej Płonka, starosta bielski, podkreślił, że środki na ten cel pochodzą z oszczędności uzyskanych w ostatnich przetargach drogowych. "Przetargi zakończyły się korzystniej, niż zakładaliśmy stąd teraz możemy dołożyć do przebudowy ul. Olimpijskiej. Cieszę się, że po wielu miesiącach trudnych rozmów uda się zakończyć temat ważny dla mieszkańców" – powiedział podczas sesji rady powiatu.

Projekt modernizacji ul. Olimpijskiej jest szczególnie ważny, ponieważ dotyczy drogi o podwójnym właścicielstwie, co często może komplikować realizację tego typu przedsięwzięć. Dzięki współpracy miasta Szczyrk i Powiatu Bielskiego udało się jednak osiągnąć porozumienie, które umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac.

Burmistrz Antoni Byrdy wyraził nadzieję na szybki start robót, które mogą ruszyć jeszcze w pierwszej połowie kwietnia. "Jest szansa, że roboty ruszą jeszcze w pierwszej połowie kwietnia" – zaznaczył. To kontynuacja remontu tej drogi, której wcześniej wyremontowany fragment znajduje się w zarządzie miasta. Inwestycja ta jest kolejnym krokiem ku poprawie jakości życia mieszkańców i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach naszego miasta.


Opierając się na: Powiat Bielsko-Biała