Andrzej Płonka z Bielska-Białej wyróżniony w konkursie „Samorządowiec kadencji”
W naszej społeczności lokalnej zawsze znajdą się osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą nieoceniony wkład w rozwój i dobrobyt naszego powiatu. Tym razem, z radością informujemy, że Andrzej Płonka, nasz starosta bielski, został uhonorowany na ogólnopolskiej arenie, zdobywając prestiżową nagrodę w konkursie „Samorządowiec kadencji”. To wyraz uznania dla jego niestrudzonej pracy na rzecz naszego regionu.
  1. Andrzej Płonka, starosta bielski, otrzymał ogólnopolskie wyróżnienie w konkursie „Samorządowiec kadencji”.
  2. Wyróżnienie przyznane za działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, w tym inicjatywy takie jak „Klaster Energii”.
  3. Starosta Płonka jest również przewodniczącym Związku Powiatów Polskich i laureatem nagrody im. Grzegorza Palki.
  4. Kapituła konkursu składała się z 22 przedstawicieli samorządowych związków, stowarzyszeń i instytucji wspierających samorządy.

Wśród licznych inicjatyw, za które Andrzej Płonka został wyróżniony, znajduje się zawarcie porozumienia między powiatem bielskim a gminami, które zaowocowało powstaniem „Klastra Energii”. Dzięki tej inicjatywie nasz powiat zmierza ku samowystarczalności energetycznej, co jest nie tylko krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również wzorem do naśladowania dla innych regionów.

Warto również podkreślić, że starosta Płonka pełni funkcję przewodniczącego Związku Powiatów Polskich, co świadczy o jego szerokim uznaniu w środowisku samorządowym. Ponadto, w 2018 roku, został uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki, co jeszcze bardziej potwierdza jego wkład w rozwój przedsiębiorczości na terenie naszego powiatu.

Kapituła konkursu, w której skład weszły znaczące postaci związane z samorządem terytorialnym, w tym Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, czy Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, podkreśliła w swoim uzasadnieniu, jak ważne są działania podejmowane przez osoby takie jak Andrzej Płonka. Ich praca często odbywa się w trudnych warunkach, jak chociażby pandemia COVID-19 czy napięta sytuacja międzynarodowa, a mimo to udaje im się wprowadzać pozytywne zmiany w życie lokalnych społeczności.

Ta nagroda jest nie tylko osobistym sukcesem starosty Płonki, ale również dowodem na to, że nasz powiat ma silnych i skutecznych liderów, zdolnych do przekuwania wyzwań w realne korzyści dla mieszkańców. To przesłanie, które powinno nas wszystkich inspirować do działania i angażowania się w życie naszej społeczności.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej