KMP w Bielsku-Białej ostrzega przed utrudnieniami w ruchu z powodu protestu rolników
Mieszkańcy naszego regionu muszą przygotować się na ruchome bariery na drogach, które pojawią się 22 lutego 2024 roku. Ruch uliczny przejmą rolnicy, przemawiając głośno nie tyle swoim głosem, co brzmieniem swoich maszyn. Trasa ich przejazdu, prowadząca z Czechowic-Dziedzic poprzez Bielsko-Białą aż do Czańca, obiecuje znaczące zmiany w codziennym poruszaniu się po regionie.
  1. Zapowiedziano protest rolników na 22 lutego 2024 roku w formie przejazdu kolumny pojazdów.
  2. Zbiórka uczestników protestu rozpocznie się o 11:00 przy sklepie rolniczym w Czechowicach-Dziedzicach, na ulicy Legionów.
  3. Protestujący wyruszą z Czechowic-Dziedzic w kierunku Bielska-Białej, przechodząc przez różnorodne ulice, aż dotrą do Kóz i ostatecznie do Czańca.
  4. Udział w proteście weźmie ponad 100 pojazdów, głównie traktorów.
  5. Apeluje się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów zabezpieczających przejazd.

W dniu protestu, oczekiwane jest, że ponad sto ciężkich maszyn rolniczych przejmie kontrolę nad drogami naszego regionu, tworząc niecodzienne widowisko, ale i liczne utrudnienia. Trasa demonstracji przecinająca serce naszego miasta, stanowi przypomnienie o ważnej roli rolników w lokalnej społeczności oraz o ich gotowości do wyrażania swoich postulatów w bardzo widoczny sposób.

Podczas gdy uliczny orszak maszyn będzie przemierzał nasze okolice, wzywa się mieszkańców do wykazania zrozumienia i cierpliwości. Policja zapewnia, że będzie stała na straży płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Protest ma być wyrazem solidarności rolników z regionu i ich apel o uwagę na problemy, z którymi się mierzą.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że choć drogi zostaną tymczasowo przejęte przez kolumnę protestujących, jest to przede wszystkim manifestacja mająca na celu zwrócenie uwagi na trudności, z jakimi borykają się lokalni rolnicy. Utrudnienia, których doświadczymy w tym dniu, mogą być dla nas okazją do refleksji nad wartością ciężkiej pracy włożonej w produkcję żywności, która trafia na nasze stoły.


Na podstawie: KMP w Bielsku-Białej