Policja Bielsko-Biała: Dzielnicowi z Kobiernic na spotkaniu z seniorami
Bezpieczeństwo to nie tylko sprawa młodych – seniorzy na celowniku miejscowej policji. Jak Kobiernice dbają o swoich najstarszych mieszkańców?
  • Spotkanie z seniorami w ramach kampanii „Bezpieczny Senior”.
  • Omówienie metod oszustw specyficznych dla osób starszych.
  • Porady, jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

W dobie rosnącej liczby oszustw skierowanych wobec seniorów, lokalna policja stanęła na wysokości zadania, organizując spotkanie edukacyjne, które miało na celu podniesienie świadomości najstarszych mieszkańców Kobiernic na temat bezpieczeństwa. W sołectwie Czaniec, spotkanie to zgromadziło wielu członków Koła Emerytów i Rencistów, gotowych nauczyć się, jak skutecznie unikać zagrożeń.

Doskonale znane, ale wciąż aktualne metody oszustw "na wnuczka" czy "na policjanta", a także nowsze, wykorzystujące nowoczesne technologie jak "oszustwa na blik", zostały szczegółowo omówione. Dzielnicowi, asp. Krzysztof Barabasz i st. sierż. Dawid Wnętrzak, zwrócili uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do nieznajomych oraz na potrzebę zachowania zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji o zakupie oferowanych produktów.

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie na drodze, które jest równie istotne. Zalecenia dotyczące noszenia elementów odblaskowych, aby zwiększyć swoją widoczność, szczególnie poza obszarami zabudowanymi, zyskały uznanie wśród uczestników spotkania. Wzrost świadomości i odpowiedzialności wśród seniorów może znacząco przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa, a inicjatywy takie jak ta prowadzona przez policję w Kobiernicach pokazują, że dbałość o najstarszych mieszkańców jest ważnym elementem lokalnej polityki społecznej.

W dzisiejszych czasach, kiedy zagrożenia ewoluują i przybierają nowe formy, niezwykle ważne jest, aby edukacja dotycząca bezpieczeństwa dotarła do wszystkich grup społecznych, szczególnie tych najbardziej narażonych. Spotkanie w Czańcu to krok w stronę budowania społeczności, w której każdy członek, niezależnie od wieku, czuje się bezpiecznie i jest świadomy ryzyka.


Według informacji z: Policja Bielsko-Biała