Kim jest adwokat?

Adwokat to absolwent wyższych studiów prawniczych, po których odbył aplikację adwokacką oraz zdał państwowy egzamin zawodowy. Praca adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. W mowie potocznej zamiennie na adwokata możemy używać określenia mecenas.

Czym się zajmuje adwokat?

Podstawowymi obowiązkami adwokata jest udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami i różnymi urzędami, tworzenie pism, umów statutów.

Sprawy karne

Adwokat w sprawach karnych udziela profesjonalnej pomocy prawnej osobie oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Adwokat zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, prywatnych aktów oskarżenia, przygotowuje linie obrony, składa wnioski dowodowe, reprezentuje podejrzanego a później oskarżonego przed sądem, prokuraturą.

Sprawy cywilny

Adwokat również we wszystkich sprawach cywilnych i rodzinnych reprezentuje klientów przed sądami i urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa. Prawo rodzinne to gałąź prawa, która dotyczy każdego z nas, gdyż reguluje relację z najbliższymi członkami rodziny. Sprawy, które wchodzą w skład prawa rodzinnego to m.in. rozwody i separacje, alimenty na rzecz dzieci, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa. Adwokat działa również w zakresie prawa spadkowego, które obejmuje sprawy związane z zachowkiem, testamentem, wydziedziczeniem, podziałem i nabyciem spadku.

Sprawy gospodarcze

Kancelarie adwokackie zajmują się także obsługą prawną firm. W zakres obsługi prawnej firmy wchodzi między innymi udzielanie wsparcia prawnego już na samym początku przy zakładaniu spółki, sporządzania i opiniowania umów, regulaminów i innych dokumentów, uzyskiwanie pozwoleń, zgód i licencji, obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów spółki.

Czym się różni adwokat od radcy prawnego?

Oba tytułu uzyskują osoby, które ukończyły studia prawnicze oraz odbyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zdały z pozytywnym wynikiem egzamin zawodowy. Aktualnie oba zawody są równoważne – i adwokaci i radcowie są pod ochroną prawną i mają uprawnienia do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych przed sądami. Jedyną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest kolor żabotu przy todze. Adwokaci mają zielone, a radcowie prawni niebieskie żaboty.

Kim jest prawnik?

Osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze jest nazywana magistrem prawa czyli prawnikiem. Prawnikiem będzie zarówno sędzia, adwokat, radca prawny, prokurator czy notariusz. Osoba bez dodatkowego tytułu zawodowego również będzie prawnikiem. Taka osoba może udzielać porad prawnych lub sporządzać pisma, jednakże nie posiada uprawnień takich jak adwokat do reprezentowania klientów przed sądem. Różnica jest również w zakresie odpowiedzialności za podejmowane czynności, gdyż adwokat musi przestrzegać szereg zasad wynikających z Kodeksu Etyki zawodowej. Ponadto każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przy udzielaniu pomocy prawnej.  

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, masz wątpliwości czy i co da się zrobić z twoim problemem skontaktuj się z Adwokat Bielsko Biała, który bardzo chętnie wytłumaczy Ci jakie kroki można podjąć w twojej sprawie.  Zapraszamy do kontaktu.