ranking ubezpieczeń na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie cechuje minimum formalności oraz dużo niższa składka. Może ono zostać zaproponowane przez pracodawcę, ale także przez operatora sieci komórkowej. Czym charakteryzuje się ten typ ubezpieczenia i czy warto się na niego zdecydować?

Ubezpieczenie grupowe na życie – czym jest i na czym polega?

Grupowe ubezpieczenie na życie, tak jak sama nazwa wskazuje, jest rodzajem ubezpieczenia, który swoim zakresem obejmuje kilka lub więcej osób. Z tym rodzajem ubezpieczenia ma się najczęściej do czynienia podczas zatrudniania w danej firmie. Pracodawcy bardzo często oferują swoim pracownikom możliwość skorzystania z oferty grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie z uwagi na większą liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia, otrzymuje się ochronę ubezpieczeniową na preferencyjnych warunkach.

Często też pracownicy mają do wyboru różne warianty ochrony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i to od nich zależy, który z nich wybiorą. Ubezpieczenia grupowe uznawane są za jeden z ciekawszych i bardzo pożądanych benefitów pracowniczych. Dlatego też poszukując ciekawej i atrakcyjnej oferty warto, sprawdzić ubezpieczenia grupowe www.ubezpieczeniaonline.pl.

Ubezpieczenie grupowe na życie – zakres

Ubezpieczenie grupowe na życie będzie obejmowało ubezpieczonego przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Po rozwiązaniu stosunku pracy ubezpieczony oczywiście może kontynuować polisę u tego samego ubezpieczyciela jednak w ramach ubezpieczenia indywidualnego.

W przypadku zakresu grupowego ubezpieczenia na życie można mówić o wielu wariantach. Bardzo często to, co będzie obejmowała polisa, jest uzgadniane z pracodawcą, który kieruje się specyfiką danej firmy i branżą, w której działa. Warto też mieć świadomość, że w niektórych przypadkach ochroną ubezpieczeniową można objąć także najbliższych jak np. małżonka czy dzieci. Sam zakres ochrony ubezpieczenia grupowego obejmuje najczęściej takie zdarzenia losowe jak:

- śmierć i poważne zachorowanie ubezpieczonego,

- nieszczęśliwy wypadek oraz pobyt ubezpieczonego w szpitalu

- zgon bliskiej osoby (np. rodzica czy małżonka).

Grupowe ubezpieczenie na życie — na co zwrócić uwagę?

Decydując się na dołączenie do ubezpieczenia grupowego, warto zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz sprawdzić, w jakiej wysokości przyznawane jest odszkodowanie oraz jakie zdarzenia swoim zakresem obejmuje.

Nieporozumień pozwoli uniknąć także dokładne zapoznanie się z zapisami dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności, czasem karencji oraz limitami świadczeń, które odnoszą się do liczby zdarzeń określonych w polisie, które w danym roku ubezpieczeniowych mogą mieć miejsce. Z tego też powodu przed podpisaniem umowy warto rozważyć wszystkie dostępne na rynku opcje, które można szybko i skutecznie porównać na https://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ubezpieczenia-na-zycie/0.html.

Decydując się na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie, zyskuje się korzystniejszą finansowo ofertę i ochronę niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Tego rodzaju ubezpieczenia mają także dużo prostsze procedury zawierania umowy, a okres karencji w ich przypadku jest dużo krótszy. Z uwagi na to, że składka oprowadzana jest co miesiąc z wynagrodzenia pracownika, ten typ ubezpieczenia cechuje się także dużą wygodą.