10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyła się sesja absolutoryjna. Przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

- Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok należy stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów wrażliwych na wahania koniunktury. Już piąty rok z rzędu Miasto uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów PIT. Zdecydowana większość innych dochodów została również wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to częściowo niższe dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – podkreślił prezydent Klimaszewski. 

 

Po wystąpieniu prezydenta, stanowiska w sprawie sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Jazowy  oraz  przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - Roman Matyja.

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele klubów radnych: PiS – Przemysław Drabek, Platformy Obywatelskiej – Krzysztof Jazowy, Niezależni.BB - Małgorzata Zarębska oraz Klubu Wyborców Jacka Krywulta – Piotr Kochowski, którzy ocenili wykonanie budżetu.

 

Za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Jarosławowi Klimaszewskiemu głosowało 16 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Rada obradowała w pełnym składzie. 

 

Przebieg głosowania będzie retransmitowany na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej.