W Bielskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia powstania Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

W ciągu minionych trzech dekad Towarzystwo położyło ogromne zasługi na rzecz pomocy bezdomnym i ubogim mieszkańcom Bielska-Białej. Jest ono jedną z najprężniej i zarazem najskuteczniej działających organizacji dobroczynnych w naszym mieście. Społeczna kuchnia wydająca każdego dnia około pół tysiąca ciepłych posiłków, publiczna łaźnia, z której korzysta co roku ponad cztery tysiące osób czy wreszcie magazyn odzieży używanej, służący najbardziej potrzebującym bielszczanom to dokonania, których nie sposób przecenić. Bardzo wartościowe są także regularne akcje charytatywne organizowane przez Towarzystwo. Te najbardziej znane to przygotowywanie świątecznych paczek z prezentami dla dzieci z ubogich rodzin, zakup wyprawek szkolnych czy organizacja spotkań wielkanocnych i wieczerzy wigilijnych dla bezdomnych. Wszystkie osiągnięcia Towarzystwa to efekt bezinteresownej pracy wielu ludzi dobrej woli.

 

Historię Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta od 1989 roku tworzył Tadeusz Cozac, który nieprzerwanie przez 26 lat był jego prezesem. To postać niemal legen­darna, człowiek o wielkim sercu, podziwiany za upór - nazywany największym jałmużnikiem na Podbe­skidziu. W 2006 roku został uhonorowany papieskim me­dalem „Pro Ecclesia et Pontifice", w 1999 roku wpisa­ny do „Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej", a w 2011 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pana Tadeusza doceniły także dzieci odznaczając go „Orderem Uśmie­chu" oraz nagrodą „Serca Kryształowego”. Po Jego śmierci (4 sierpnia 2015 roku) obowiązki prezesa Towarzystwa powierzono Piotrowi Ryszce. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia tworzy on nowy styl zarządzania inspirowany „wyobraź­nią miłosierdzia", czyli zasadą, że nikt nie powinien chodzić głodny ani w brudnym ubraniu.