Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

8 lutego, po ciężkiej chorobie zmarła Lucyna Bardel - prezes zarządu Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

 

Lucyna Bardel do PTTK wstąpiła w 1997 roku. W Towarzystwie pełniła funkcje: opiekuna Środowiskowego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, Przewodniczącej Komisji Oddziału ds. Młodzieży, Członka Zarządu Oddziału, V-ce Prezesa Zarządu Oddziału, Członka Komisji Krajoznawczej, Członka Komisji Kolarskiej, Prezesa Zarządu Oddziału, Członka Komisji Rewizyjnej ZG PTTK.

 

Posiadała uprawnienia Przewodnika Terenowego, Beskidzkiego, Pilota Wycieczek, Przodownika TG, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Instruktora Przewodnictwa PTTK oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski.

 

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” za pracę na jego rzecz odznaczył Ją medalem „Za zasługi dla Oddziału” oraz Odznaką Honorową Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”.

 

ZG PTTK odznaczył Lucynę Bardel srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, „Brązową Honorową Odznaką PTTK” oraz medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

 

W uznaniu zasług dla turystyki i krajoznawstwa uhonorowana została dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego „Za Zasługi dla Turystyki”, medalem Prezydenta Bielska-Białej „Za Zasługi dla Turystyki”, Dyplomem Starosty Powiatu Bielskiego „Za zasługi dla Rozwoju Turystyki”, Srebrną i Złotą Odznaką PTSM oraz przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki".

 

Uroczystości pogrzebowe Lucyny Bardel odbędą się w środę 13.02.2019 roku o godzinie 13:00 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. Istnieje możliwość dojazdu autokarem na miejsce uroczystości. Wyjazd o godz. 12.00 sprzed BCK, ul. Słowackiego. Rodzina prosi aby nie przynosić kwiatów. W zamian za to zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Hospicjum.