Członkowie Rodziny Policyjnej odwiedzili w poniedziałek bielskich policjantów. Gości zaprosił szef bielskiego garnizonu, insp. Krzysztof Herzyk. W tym roku polska Policja obchodzi jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej. Dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. Tradycje zrodzone w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, odrodzonej po 123 latach zaborów Wolnej Polski, służą do dziś młodym pokoleniom policjantów.

Bielski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia rodzina Policyjna 1939 r. działa od ponad ćwierć wieku. Jego członkami są krewni przedwojennych policjantów poległych w obronie ojczyzny. Stowarzyszenie działa na rzecz upamiętnienia historii Policji II RP, udziału jej funkcjonariuszy w II wojnie światowej oraz martyrologii ofiar sowieckich komunistów i niemieckich nazistów. Podinsp. Michał Pudło – przewodniczący bielskiego oddziału stowarzyszenia i członkowie tegoż oddziału spotkali się z komendantem bielskich stróżów prawa.

Spotkanie, które odbyło się w serdecznej atmosferze było okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń i rozprawy nad dzisiejszymi wyzwaniami z jakimi mierzą się polscy Policjanci. Uczestnicy zwiedzili także budynek komendy.