Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Aktywność dzieci i młodzieży przejawia się w różnych formach działalności pozaszkolnej i  wynika z ich zainteresowań różnymi dziedzinami życia, nauki czy też sportu. Jedną z form realizacji tych zainteresowań jest bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz ratownictwo i ochrona ludności. Rozwijając tę formę zainteresowań dzieci i młodzież wstępują w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w ochotniczych strażach pożarnych.


Realizując program szkolenia dzieci i młodzieży  zrzeszonych w Młodzieżowych Drużynach  Pożarniczych w dniach 23 lipca do 2 sierpnia 2018 roku na terenie bazy obozowej ZHP Hufiec Bytom w Kokotku koło Lublińca  odbył się obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego, w którym wzięło udział 40 młodych strażaków  z MDP OSP miasta Bielska-Białej.


W trakcie obozu zrealizowano wiele ciekawych zajęć, podczas których dzieci i młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa, zasad udzielania pierwszej pomocy i ekologii. Na terenie obozu uczestnicy musieli przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych.

 
Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym dzieci i młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała z plażowania i kąpieli w jeziorze.Zajęcia prowadzone w czasie obozu przyczyniły się do zwiększenia sprawności fizycznej, nabycia umiejętności specjalistycznych oraz zwiększyły predyspozycję do służby w formacjach ratowniczych. Dodatkowo zajęcia kształtowały u dzieci i młodzieży odporność psychiczną i fizyczną, dyscyplinę i umiejętności współdziałania oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje podczas kierowania zespołem.

 


Bielscy młodzi strażacy mogli uczestniczyć w obozie dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.