Zmarł biskup Janusz Zimniak, senior diecezji bielsko-żywieckiej
Ze smutkiem informujemy, że zmarł biskup pomocniczy senior diecezji bielsko-żywieckiej, Janusz Zimniak. Miał 90 lat, z czego 68 poświęcił służbie kapłańskiej. Jego śmierć to wielka strata dla całej społeczności lokalnej.
  1. Biskup Janusz Zimniak miał 90 lat.
  2. Był kapłanem przez 68 lat.
  3. Pełnił funkcję biskupa pomocniczego w Katowicach oraz w diecezji bielsko-żywieckiej.
  4. Władze samorządowe wyrażają kondolencje rodzinie i bliskim.

Janusz Zimniak, który zmarł w wieku 90 lat, był postacią niezwykle zasłużoną dla Kościoła katolickiego oraz lokalnej społeczności. Jego duchowa posługa trwała przez 68 lat, co świadczy o jego ogromnym zaangażowaniu i oddaniu.

W latach 1980-1992 pełnił funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji katowickiej. Następnie, od 1992 do 2010 roku, służył jako biskup pomocniczy w diecezji bielsko-żywieckiej. Jego działalność na tych stanowiskach była niezwykle ceniona i miała duży wpływ na lokalną społeczność.

Władze samorządowe, reprezentowane przez Jana Borowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, oraz Andrzeja Płonkę, starostę bielskiego, przekazały wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz osobom życia konsekrowanego. W oświadczeniu czytamy: "Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz osobom życia konsekrowanego."

Jego śmierć jest ogromną stratą nie tylko dla diecezji bielsko-żywieckiej, ale również dla wszystkich, którzy mieli okazję go poznać i współpracować z nim. Jego życie i działalność pozostaną w pamięci wielu ludzi jako przykład oddania i służby bliźniemu.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi biskupa Janusza Zimniaka, wyrażając naszą głęboką solidarność i wsparcie.


Powiat Bielsko-Biała