Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej inspektora Krzysztofa Herzyka wpłynęły podziękowania od Komendanta placówki Straży Granicznej w Bielsku- Białej. Dotyczą one policyjnych przewodników psów służbowych, którzy udzielili wsparcia i zaangażowali się w skuteczny pościg za osobami, które nielegalnie przekroczyły granicę.