Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej wpłynęły podziękowania dla asp. szt. dra Dariusza Szydłowskiego. Kierownika Referatu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Stróż prawa przeprowadził kompleksowe szkolenie z zakresu zabezpieczenia miejsca przestępstwa i wykroczenia, zabezpieczania śladów i dowodów oraz prowadzenia oględzin kryminalistycznych dla pracowników wojewódzkiej i powiatowej inspekcji weterynaryjnej.

Policjant z bielskiej komendy, asp. szt. dr Dariusz Szydłowski w listopadzie ubiegłego roku i maju bieżącego roku przeprowadził szkolenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa śląskiego oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej. Ich tematem było prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz postępowanie z ujawnionymi na miejscu przestępstwa lub wykroczenia śladami, oraz dowodami. Aspirant Szydłowski omówił także zagadnienia związane z prawidłowym prowadzeniem oględzin kryminalistycznych, a szkolenie było połączone z warsztatami, na których pracownicy inspekcji weterynaryjnej mogli przećwiczyć w praktyce nabyte umiejętności oraz sprawdzić swoją wiedzę.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Weterynarii są organami, które na mocy ustawy prowadzą postępowania przygotowawcze i sprawy o wykroczenie. Dzięki nabytej w szkoleniu wiedzy i umiejętnościom nie tylko będą lepiej realizować zadania związane ze ściganiem sprawców czynów zabronionych, ale również będą mogli lepiej dbać o bezpieczeństwo naszych braci mniejszych-zwierząt, do których ochrony służba ta została powołana.

***

 

List z podziękowaniem, na górze logotyp inspekcji weterynaryjnej. Poniżej tekst. Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej składa Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej podziękowania za przeprowadzone przez dr asp. szt. Dariusza Szydłowskiego w dniu 2 listopada 2021 roku szkolenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej. Dalej pieczątka, poniżej <a href=Bielsko-Biała 30 maja 2022 r." class="img-responsive" src="/images/article/dokumenty/zalaczniki/37/37-712195_g.jpg" style="max-width:100%; width:640px" />