Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Dzielnicowi z Czechowic-Dziedzic spotkali się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach kampanii pn. „Mamo! Tato! Tutaj jestem!” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci uczyli dzieci jak się zachowywać, aby nie doszło do zaginięcia oraz zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Mundurowi opowiedzieli o swojej pracy oraz odpowiedzieli na wiele ciekawych pytań.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach uczestniczyli w zajęciach prowadzonych dla dzieci klas najmłodszych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Spotkanie to zostało wpisane w kampanię pn. „Mamo! Tato! Tutaj jestem” oraz „Bezpieczna droga do domu”. Podczas rozmowy z dziećmi mundurowi przekazywali cenne informacje dotyczące profilaktyki zaginięć, zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach, w których najczęściej dochodzi do zaginięć oraz jak powinno się postępować, kiedy do zaginięcia dziecka niestety dojdzie. Przypomnieli również informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, bezpieczeństwa w domu i szkole. Przedstawili charakterystykę pracy policji oraz zaprezentowali elementy umundurowania, elementy odblaskowe zachęcając jednocześnie do ich stosowania w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej do domu.