Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Miejskiej składają serdeczne podziękowanie firmie MIREX z Bielska-Białej za nieodpłatne przekazanie wody mineralnej. Za dar serca, za gest dobroci w tym trudnym okresie podziękował Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej p. Krystian Kowalczyk.