W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa placówki służby zdrowia podległe Powiatowi Bielskiemu: Szpital Pediatryczny i Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka wprowadziły nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów. Wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko szerzenia się infekcji COVID-19.  Placówki działają tak, aby żadna osoba w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nie została pozostawiona sama sobie. Dba jednocześnie o personel oraz przebywających w nim pacjentów. 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ograniczył możliwość odwiedzin małych pacjentów. Przy jednym dziecku może przebywać wyłącznie jeden opiekun. Od 9 marca ta sama zasada dotyczy korzystania z porad na izbie przyjęć oraz na dyżurach nocnej i światecznej pomocy. Ze względów bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitala do odwołania zawieszono zabiegi rehabilitacyjne, chirurgiczne oraz otolaryngologiczne. Planowane zabiegi specjalistyczne mogą się odbyć wyłącznie w formie teleporady.  Odwołano również badania diagnostyczne TK, RTG, USG. Odstępstwem od zasady jest sytuacja kiedy pacjentowi pogorszy się stan zdrowia lub wynik badania jest konieczny do kontynuowania leczenia, Zamknięty został dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.  Bielskie

Centrum Psychiatrii – Olszówka wprowadził natomiast całkowity zakaz odwiedzin. Do odwołania zawieszono zajęcia w oddziałach dziennych psychiatrycznych oraz warsztatach terapii zajęciowej. Jedyną formą kontaktu pozostaje teleporada, której udzialają pracownicy szpitala będący cały czas na oddziałąch. W sytuacji, gdy zdrowie pacjenta się pogorszy, personel realizuję wizytę domową. Kontakt z lekarzem jest możliwy tylko w sytuacjach niezbędnych. Wcześniej należy jednak przejść proces rejestracji o skorzystać z teleporady.