Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Jasienicy wzięli udział w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Jasienica, podczas którego przedstawili założenia ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...” Razem z radnymi analizowali potrzeby w zakresie wakacyjnej profilaktyki, ochrony tzw. dzikich kąpielisk, miejsc, gdzie wieczorami gromadzi się młodzież zagrożona demoralizacją. Wnioski zostały przedstawione jasienickiemu komendantowi i będą wykorzystywane w planowaniu służby policjantów.

Policjanci z Komisariatu Policji w Jasienicy na posiedzeniu Rady Gminy Jasienica.

Ze szczegółami wakacyjnych działań prewencyjnych zapoznali się radni z Jasienicy. Dzielnicowi z jasienickiego komisariatu; st. asp. Grzegorz Bączek, asp. Rafał Siekierka i mł. asp. Paweł Warzecha zwrócili się za pośrednictwem radnych do mieszkańców z apelem o właściwe zaplanowanie wakacyjnych wyjazdów, zapoznanie się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących na stronie MSZ lub za pomocą mobilnych aplikacji, opowiedzieli jak należy postępować w trudnych sytuacjach oraz na wypadek zagrożenia. Przypomnieli, że wypoczywając nad wodą warto korzystać ze strzeżonych kąpielisk, najlepiej pod nadzorem ratownika, wchodzić do wody tylko w miejscach dozwolonych. Policjanci poinformowali o możliwości kontroli przez funkcjonariuszy z drogówki autobusów przewożących dzieci na wakacyjny wypoczynek w tym sprawdzeniu stanu technicznego, ich wyposażenia, właściwego załadunku bagaży, kontroli predyspozycji psychofizycznej kierowcy pojazdu a także dokumentów które muszą posiadać kierowcy. Istotnym punktem spotkana było wskazanie prawidłowego postępowanie ze swoim pozostawionym na czas wakacyjnego wyjazdu dobytkiem i kwestie zabezpieczenia posesji, a także właściwe postępowanie w tym okresie ze zwierzętami.

Dzielnicowi zebrali wiele bezcennych informacji od radnych i mieszkańców będących na posiedzeniu. Będą one teraz wykorzystywane przy planowaniu służby patrolowo-interwencyjnej i obchodowej. Skuteczna Policja, to Policja która słucha głosu mieszkańców i władz samorządowych. Reaguje tam, gdzie reakcja jest najbardziej potrzebna. Obok Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas” to właśnie osobisty kontakt policjanta z mieszkańcem jest fundamentem dobrze zorganizowane bezpieczeństwa publicznego. Na zakończenie posiedzenia dzielnicowi przekazali wszystkim mieszkańcom życzenia udanego urlopu i bezpiecznych wakacji.