Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza w dniu 17 czerwca 2019 r. w godz. 12.00-15.00 na bezpłatne szkolenie pn.: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018”. Szkolenie skierowane jest do organizacji, które chciałyby rozwiać ostatnie wątpliwości związane z przygotowaniem, podpisywaniem oraz składaniem sprawozdania finansowego za rok 2018.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- ustawa o rachunkowości

 

2. Działalność statutowa i gospodarcza

- omówienie działalności statutowej nieodpłatnej

- omówienie działalności statutowej odpłatnej

- działalność gospodarcza - porównanie z działalnością odpłatną

 

3. Podstawy prawne do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - cele statutowe a cele wymienione w ustawie CIT

 

4. Podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2018 po nowelizacji ustawy o rachunkowości

- omówienie elementów sprawozdania finansowego i poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu;

- obowiązki, terminy i odpowiedzialność związana ze sprawozdaniem finansowym

 

5. Podpisywanie i składanie e-sprawozdań do KRS i KAS

- organizacje wpisane do KRS do rejestru przedsiębiorców

- organizacje wpisane do KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wpisane w rejestr prowadzony przez właściwego starostę (np. kluby sportowe)

 

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmująca się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych.

 

Miejsce szkolenia: Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.06.2019 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


1000 Znaków do wykorzystania