Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „MIGAWKA”. Organizatorzy czekają na prace uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 lat i nie zajmują się fotografią zawodowo.

 

Zdjęcia można zgłaszać w następujących kategoriach:
- PRAWIDZIWE EMOCJE,
- FOTOGRAFIA ULICZNA,
- CIENIE/KONTRASTY,
- MINIMALIZM.

Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza, 19 czerwca 2019 roku (godzina spotkania zostanie podana w późniejszym terminie).Opisane prace powinny być włożone do jednej koperty i złożone w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 1, I piętro, pokój 52, nr tel. 33/497 14 60) z dopiskiem „MIGAWKA 2019” (lub wysłane pocztą).Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.facebook.com/MRMBielsko