Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Mówiąc najprościej, efektywność panelu słonecznego (wyrażona w procentach) określa zdolność panelu słonecznego do konwersji światła słonecznego na energię elektryczną. Biorąc pod uwagę taką samą ilość światła słonecznego świecącego przez taki sam czas na dwóch panelach słonecznych o różnych wskaźnikach sprawności, bardziej wydajny panel będzie wytwarzał więcej energii niż mniej wydajny panel.

Praktycznie rzecz ujmując, w przypadku dwóch paneli słonecznych o tej samej wielkości fizycznej, jeśli ma się 21% wydajności, a druga ma 14% wydajności, to 21% wydajnego panelu wytwarza 50% więcej kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej w takich samych warunkach, jak 14% efektywny panel. W ten sposób maksymalizacja zużycia energii jest silnie uzależniona od najwyższej wydajności ogniw słonecznych, a to oznacza mniejsze rachunki od głównego dostawcy prądu.

Wielu konsumentów i ludzi z branży solarnej uważa, że wydajność paneli fotowoltaicznych jest najważniejszym kryterium oceny jakości paneli słonecznych. Chociaż jest to ważne kryterium, nie jest jedynym, które należy rozważyć podczas oceny, czy zainstalować konkretny panel słoneczny. Wydajność paneli słonecznych odnosi się do zdolności panelu do konwersji energii przy niskim koszcie i wysokim wskaźniku podaży.

Najbardziej wydajne panele

Najbardziej wydajne panele słoneczne dostępne obecnie na rynku charakteryzują się wydajnością sięgającą 22,2%, podczas gdy większość paneli mieści się w przedziale od 15% do 17% wydajności. Panele SunPower są znane jako najbardziej wydajne marki paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku. Mimo że będą miały wyższą cenę, SunPower będzie często ulubionym produktem dla wszystkich zainteresowanych wydajnością jako podstawowym miernikiem zainteresowania.

Jeśli Twoim celem jest maksymalizacja ilości energii elektrycznej, którą twój system produkuje, ale ilość dostępnej przestrzeni dachowej do zainstalowania paneli słonecznych jest ograniczona, możesz wybrać instalację wydajniejszych paneli słonecznych. Zapewni to maksymalną produkcję z systemu paneli słonecznych.

Koszt a wydajność

Bardziej wydajne panele fotowoltaiczne kosztują więcej niż ich mniej wydajne odpowiedniki. Możesz przeanalizować, czy ta początkowa różnica kosztów jest uzasadniona zwiększonymi oszczędnościami uzyskanymi przez generowanie większej ilości energii elektrycznej przez cały okres życia twoich paneli słonecznych. Zwiększona produkcja energii elektrycznej oznacza, że musisz kupić mniej energii od głównego dostawcy.

Więcej informacji

Fotowoltaika z 4oze.pl - zobacz, jak panele fotowoltaiczne pozwolą Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd

Sprawność paneli słonecznych