Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

W roku 2017 Powiat Bielski otrzymał dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości 12 000 zł, w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Biuro Pełnomocnika Zarządu d.s. Oświaty