Ćwiczenia strażaków na terenie Nemak Poland w Bielsku-Białej
Strażacy z Bielska-Białej przeprowadzili wczoraj intensywne ćwiczenia ratownicze na terenie firmy Nemak Poland. Ćwiczenia miały na celu nie tylko doskonalenie działań gaśniczych, ale również poprawę współpracy z pracownikami zakładu.
  1. Pożar wentylatora na piecu w jednej z hal.
  2. Ewakuacja pracowników.
  3. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.
  4. Zapoznanie się z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz wyjściami ewakuacyjnymi.

Scenariusz zakładał symulację pożaru wentylatora na piecu w jednej z hal produkcyjnych. Pożar ten szybko się rozprzestrzeniał, co wymagało natychmiastowej reakcji strażaków oraz ewakuacji pracowników. Był to test zarówno dla służb ratowniczych, jak i dla pracowników zakładu, którzy musieli sprawnie opuścić budynek.

W trakcie ćwiczeń strażacy mieli okazję zapoznać się z układem pomieszczeń w zakładzie, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Znajomość dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia wyjść awaryjnych może znacząco skrócić czas reakcji w przypadku rzeczywistego zagrożenia.

Oprócz działań gaśniczych, ćwiczenia obejmowały również udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Strażacy musieli szybko i skutecznie zająć się rannymi, co jest nieodzownym elementem każdej akcji ratunkowej.

Takie ćwiczenia są nie tylko testem gotowości służb ratowniczych, ale również doskonałą okazją do sprawdzenia, jak dobrze pracownicy zakładu są przygotowani na ewentualne zagrożenia. Współpraca między strażakami a personelem zakładu jest kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie firmy.


Na podst. KM PSP Bielsko