Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej: Rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu bielskiego
Gotowi na sprawdzian gotowości? Powiat bielski wzywa do kwalifikacji wojskowej! Nie tylko młodzi mężczyźni, ale również kobiety z określonymi umiejętnościami, stają przed szansą oceny swoich kompetencji. Kto z dostojnych obywateli stawi się na wezwanie?
  • W powiecie bielskim rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska.
  • Kwalifikacja wojskowa dotyczy rocznika 2005 oraz mężczyzn z lat 2000-2004 i kobiet z lat 1997-2005 posiadających przydatne kwalifikacje.
  • W tym roku komisja przyjmie 1020 osób, w tym 85 kobiet.
  • Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji to siedziba Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Na mapie powiatu bielskiego rysuje się nowe wyzwanie dla młodych obywateli. To czas, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością – kwalifikacja wojskowa. Młodzi mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004 oraz młode kobiety, które swoimi umiejętnościami mogą przyczynić się do wzmacniania sił zbrojnych, są zapraszani do udziału w kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w okresie od 1 lutego do 15 marca.

Komisja Lekarska, która będzie oceniać zdolności do służby, jest już w pełnej gotowości. W tej ważnej dla bezpieczeństwa państwa misji wsparcie zapewnią wicestarosta Andrzej Kamiński, sekretarz powiatu Halina Kopeć oraz naczelniczka Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego Beata Jura. Nie zabraknie również reprezentacji Wojskowego Centrum Rekrutacji.

W tegorocznej kwalifikacji powiat bielski reprezentować będzie 1020 osób, wśród których 85 to kobiety. To dowód na rosnącą rolę kobiet w strukturach obronnych państwa, które są równie gotowe stawić czoła wyzwaniom, jak ich męscy koledzy.

Proces kwalifikacji odbędzie się w miejscu znanym każdemu mieszkańcowi powiatu - w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, co pokazuje, jak istotne jest zabezpieczenie zdrowotne podczas tak istotnej selekcji.

W tle powiatowej mobilizacji do służby słychać echa dawnych tradycji, jednakże w nowej, dynamicznej odsłonie. To nie tylko sprawdzian dla potencjalnych rekrutów, ale także dla całego społeczeństwa, które w tych wyjątkowych czasach pokazuje swój patriotyzm i gotowość do obrony kraju.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej