Powiat Bielski: Nadal obowiązują restrykcje dotyczące hodowli drobiu
Alarm dla hodowców: Powiat Bielski znowu w stanie gotowości! Zasady i ograniczenia, które musisz znać, aby chronić swoje stado.
  • Przypomnienie o ciągłym ryzyku wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  • Wykaz obowiązujących restrykcji dotyczących hodowli drobiu.
  • Wskazówki dotyczące postępowania w celu ochrony zdrowia ptaków.

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków w Powiecie Bielskim wciąż jest aktualne i wymaga podjęcia odpowiednich środków ochronnych przez hodowców drobiu. Istnieje szereg restrykcji, które muszą być rigorystycznie przestrzegane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Właściciele drobiu muszą podjąć niezbędne środki ostrożności, takie jak zapewnienie, aby ptaki nie miały kontaktu z wodą ze zbiorników, które mogą być dostępne dla dzikich ptaków. Ponadto, konieczne jest zapobieganie wnoszeniu na teren gospodarstw zwłok dzikich ptaków, które mogą stanowić źródło zakażeń. Hodowcy powinni także pamiętać o dokładnym przeglądzie stad i dokumentowaniu wszelkich niepokojących objawów.

Waży się, że drobne działania mogą znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby. Dlatego też niezwykle ważne jest karmienie i pojenie ptaków w miejscach osłoniętych, aby pasza i woda nie były dostępne dla dzikich ptaków. Właściwe przechowywanie paszy i ściółki, w taki sposób, aby były zabezpieczone przed gryzoniami i dzikimi ptakami, jest kolejnym elementem, który może przyczynić się do ochrony stada.

Odrębnym wymogiem jest zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, gdzie utrzymywane są ptaki. Warto również pamiętać, że osoby, które miały kontakt z polowaniem na ptaki łowne, powinny przez 48 godzin powstrzymać się od kontaktu z drobiem. Przegląd stanu zdrowia ptaków i odpowiednia dokumentacja to podstawa prewencji.

Każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa swojego stada. Pamiętajmy, że zachowanie zasad bioasekuracji to nie tylko wymóg prawny, ale również nasza odpowiedzialność za zdrowie zwierząt, które są pod naszą opieką.


Na podstawie: Powiat Bielski