Sprawne działania policyjnych wywiadowców z Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej oraz Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej doprowadziły do zatrzymania sprawcy wielu kradzieży, które miały miejsce na terenie Bielska-Białej. Jak się okazało w toku późniejszych czynności, zatrzymany był również osobą poszukiwaną.

W dniu 24 października 2023 roku policyjni wywiadowcy z Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej zatrzymali w godzinach nocnych 28-letniego mężczyznę, przy którym w trakcie przeszukania ujawniono przedmioty pochodzące z kradzieży. Wśród skradzionych rzeczy odnaleziono plecak oraz laptop, o którego zaginięciu zamieszczono informację na Facebookowej grupie zrzeszającej mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Dalsze wnikliwe działania, do których przyłączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej skutkowały połączeniem innych zdarzeń, w których właściciele tracili swoją własność. Ujawniono, że zatrzymany 19 października 2023 roku dokonał kradzieży dwóch 1 kg kaw w sklepie przy ul. Zapora w Bielsku-Białej. Kolejne kradzieże miały miejsce w nocy z 22 na 23 października 2023 roku, wtedy skradziono różne przedmioty z dwóch pojazdów znajdujących się przy prywatnych posesjach. Łupem złodzieja padało wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Amator cudzej własności nie przywiązywał się do skradzionych przedmiotów i szybko oddawał je do lombardów. Policjanci sprawnie ustalili, gdzie powędrowały skradzione przedmioty i odzyskali je.

Jak się okazało w toku czynności prowadzonych ze sprawcą kradzieży, w stosunku do niego zostało już wcześniej wydane postanowienie o doprowadzeniu do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności w związku z art. 284 Kodeksu karnego odnoszącego się wprost do przywłaszczenia. Mężczyzna ten może teraz spodziewać się kolejnych kroków ze strony wymiaru sprawiedliwości, który sprawiedliwie rozliczy amatora cudzej własności.  

Dodajmy, że art. 284 Kodeksu karnego mówi, że kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia do lat trzech.