Dzisiaj policjanci w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Kierowcy powinni spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby kontroli pomiarów prędkości szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Powinniśmy mieć świadomość, że wypadki, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest ujawnianie kierujących dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych zachowań.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Przypominamy!

W przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, zastosowana zostanie tzw. "recydywa". Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy, niż dotychczas.

        31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych/recydywa: 1600 złotych;
        41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych/recydywa: 2000 złotych;
        51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych/recydywa: 3000 złotych;
        61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych/recydywa: 4000 złotych;
        71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych/recydywa: 5000 złotych.

 

BRD KGP