W dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 13:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45 odbędzie się narada roczna, na której zostaną zaprezentowane wyniki pracy bielskich policjantów w 2022 roku. Ponadto na naradzie tej zostaną określone priorytety na kolejny rok. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych mediów.