Bielska drogówka prowadziła wczoraj na drogach miasta i powiatu działania pn. NURD. Priorytetem tej akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo właśnie ta grupa użytkowników dróg zazwyczaj w zderzeniu z pojazdem odnosi poważne obrażenia. Policjanci ujawnili blisko 134 wykroczenia.

Bielski ruch drogowy cyklicznie włącza się w ogólnopolskie i wojewódzkie działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Często też organizuje działania własne, by każdy użytkownik drogi bezpiecznie dotarł do celu.
Wczoraj w ramach wojewódzkich działań NURD policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących w rejonie miejsc, gdzie obserwuje się wzmożony ruch pieszych czy rowerzystów. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów w rejonie przejść dla pieszych. 77 kierujących popełniło wykroczenia – najwięcej dotyczyło przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz wyprzedzania na lub bezpośrednio na przejściu. 21 kierujących zostało pouczonych, 53 ukaranych mandatami karnymi, wobec 6 z nich skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a 4 zatrzymano prawo jazdy. Policjanci zwracali też uwagę na zachowania niechronionych użytkowników dróg. Ujawnili 31 osób, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów – głównie za przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz za przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle. W trakcie działań zatrzymali jedną osobę poszukiwaną oraz dwie osoby, które pomimo sądowego zakazu prowadziły pojazd. W działaniach policjanci używali drona oraz monitoring Straży Miejskiej.


Apelujemy o przestrzeganie przepisów i szczególna ostrożność. Na drodze kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i ostrożności. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych!