W dniu 21 września 2022 roku w Bielsku-Białej odbyła się akcja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej pn. ROAD POL SAFETY DAYS (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). W akcję aktywnie włączyli się mundurowi z bielskiej komendy oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy utworzyli łańcuch bezpieczeństwa wzdłuż ulicy Piastowskiej.

Dzisiaj, 21 września br., policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej prowadzą działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Na ulicę miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego wyjechało więcej niż zwykle policyjnych patroli, nie tylko z drogówki, ale także wszystkich komisariatów. Założenie jest jedno: Policjanci starają się, aby dzisiejszego dnia nie doszło do żadnego wypadku.
ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) to nie tylko wzmożona kontrola ruchu drogowego. Na ulicach Bielska-Białej policjanci z drogówki i uczniowie bielskiej „samochodówki” przy wsparciu mediów prowadzili niecodzienną akcję profilaktyczną. Razem z dyrekcją, pedagogami i młodzieżą kontrolowali kierowców w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej. Ponadto uczniowie utworzyli łańcuch bezpieczeństwa, przez co pragnęli pokazać, że nie ma społecznego przyzwolenia na łamanie przepisów drogowych. Stróże prawa z drogówki po zatrzymaniu do kontroli drogowej wyjaśniali jak ważna jest jazda zgodna z przepisami, z zachowaniem zasad ostrożności i kultury oraz stosowanie się do przepisów drogowych dotyczących bezpieczeństwa pieszych. Przypominali, że mają obowiązek zmniejszyć prędkość przed przejściem dla pieszych. Każdy kontrolowany kierowca otrzymał ulotkę przypominającą o prawidłowym zachowaniu się w rejonie przejść dla pieszych.


Niestety tegoroczne statystyki zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego nie są optymistyczne. W 13 wypadkach z udziałem pieszych zaistniałych od początku roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, aż trzy osoby poniosły śmierć, a 10 zostało ciężko rannych. Prawie połowa z tych zdarzeń zaistniała na przejściu dla pieszych.


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie zależy jednak tylko od policjantów i prowadzonych przez nich wszechstronnych akcji. To przede wszystkim zadanie dla kierowców i pieszych, którzy muszą zrozumieć, że przez ich nieostrożne, często nieodpowiedzialne i nieprzepisowe zachowanie na drodze mogą zginąć oni sami lub ktoś inny.


Dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i włączenie się w promocję bezpieczeństwa na drogach regionu przedstawicielom lokalnych mediów.

  • na zdjęciu widoczna jest młodzież stojąca na chodniku wraz z transparentami. Policjanci kontrolują kierowców.
  • Na zdjęciu widać stojącą młodzież, na ulicy widać pojazdy.
  • Na chodniku stoi młodzież, w reku trzyma transparenty. Na ulicy znajdują się pojazdy.
  • Policjanci zatryzmali do kontroli pojazd, na chodniku widać osoby stojące z transparentami.
  • Zdjęcie przedstawia grupę osób wraz z policjantami, którzy pozują do zdjęcia. Większość z osób trzyma w reku transparent.
  • POlicjanci zatrzymują pojazdy do kontroli.
  • Policjanci zatrzymali do kontroli pojazd. Na chodniku stoi grupa osób.
  • Na poboczu stoi policjant a obok niego osoba przebrana za śmierć. W oddali na chodniku widać stojącą grupę osób z transparentami.