Faktoring (finansowanie) cichy - to co za usługa i dla kogo?

Faktoring dzieli się na różne rodzaje: jawny i cichy. Choć usługi te są podobne, mają znaczące różnice. Czym w ogóle jest faktoring? To usługa, dzięki której firma może korzystać z odroczonych płatności dla swoich klientów, ponieważ usługodawcy faktoringu opłacą je wcześniej. Pozyskane w ten sposób środki to zaliczki faktoringowe. Czym charakteryzuje się faktoring cichy? Jakie są jego zalety i kto powinien z niego skorzystać?

Faktoring cichy - czym się charakteryzuje?

Transakcje, do których dochodzi w faktoringu cichym, odbywają się tylko i wyłącznie na linii faktor - faktorant. Pierwszy z nich to usługodawca, czyli osoba finansująca fakturę. Faktorantem jest nazywany przedsiębiorca korzystających z tej usługi. Klient, do którego należy zapłata należności faktorantowi, nie wie o tym, że prowadzona jest taka współpraca. Nikt nie oczekuje od niego współpracy podczas przeprowadzania transakcji oraz obrotu dokumentami.

Największą różnicą między faktoringiem cichym i jawnym jest adresat płatności faktury. W przypadku faktoringu jawnego podany na fakturze numer konta należy do faktora. Jeśli chodzi o faktoring cichy - klient płaci należność przedsiębiorstwu, u którego dokonał zakupu. Oznacza to, że korzystający z faktoringu cichego musi zawiadomić faktora o tym, że wpłynęła płatność za fakturę.

Faktoring cichy nie jest objęty cesją i jest narażony na większe ryzyko. Dlatego też może mieć pewne ograniczenia (np. wysokości kwoty lub zabezpieczenia). W przypadku faktoringu jawnego faktor może egzekwować należności od dłużnika. Jeśli przedsiębiorca korzysta z faktoringu cichego, sprawa ta jest utrudniona, ponieważ faktor może egzekwować należności tylko od faktoranta.

Jak wygląda finansowanie ciche?

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu cichego otrzymuje 70-90% wartości brutto faktury. Co ważne, można skorzystać z tej usługi nawet dla pojedynczej faktury lub w sytuacji, gdy pojawi się zapotrzebowanie na środki finansowe. By przedsiębiorca mógł skorzystać z takiej usługi, musi być w dobrej kondycji finansowej. Usługodawca sprawdza, jaka jest sytuacja finansowa danej firmy i wymaga także zabezpieczenia finansowania. Faktura, która podlega finansowaniu, jest jedynym dokumentem potwierdzającym powstanie należności. Dlatego też faktor może wymagać dodatkowego potwierdzenia wykonania usługi (np. dostarczenia towaru). 

Finansowanie ciche w praktyce

Przedsiębiorca może otrzymać środki finansowe wcześniej niż zakłada to termin płatności na fakturze. By nie dochodzić należności przed terminem od kontrahenta, przedsiębiorca może skorzystać z usługi faktoringu cichego. Dzięki temu otrzyma on zapłatę w kilka chwil i będzie mógł pokryć nią bieżące wydatki, które pojawiły się niespodziewanie. Wszystko odbywa się bez wiedzy kontrahenta. Po otrzymaniu od niego płatności, zwraca środki finansowe faktorowi.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu cichego?

Faktoring cichy pozwala na otrzymanie środków finansowych z faktor w kilka chwil. Nie wymaga dużej ilości formalności i odbywa się przez internet. Jednocześnie pozwala przedsiębiorcy na zachowaniu pozytywnych relacji z klientami. Warto skorzystać z tej usługi, gdy:

  • przedsiębiorca potrzebuje środków finansowych na bieżące wydatki,
  • firma chce tworzyć pozytywny wizerunek marki godnej zaufania,
  • kontrahenci częściej wybierają usługi danej firmy, gdy mogą opłacać faktury z odroczonym terminem.

Dzięki faktoringowi firma może utrzymać stabilność i płynność finansową oraz dobry wizerunek.

Dla kogo jest faktoring cichy?

Faktoring cichy jest polecany szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy nie mogą korzystać z faktoringu jawnego. Oznacza to, że z faktoringu cichego mogą skorzystać:

  • firmy, których sprzedaż została objęta zakazem cesji (oznacza to, że w ich przypadku przelew wierzytelności jest zabroniony zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym),
  • przedsiębiorcy, których klienci nie chcą współpracować przy operacjach faktoringowych jawnych i utrudniają cały proces,
  • firmy, które nie chcą informować swoich klientów o tym, że korzystają z usług faktoringowych,
  • przedsiębiorstwa, które zajmują się sprzedażą zagraniczną (potwierdzenie zobowiązania oraz powiadomienie o cesji jest skomplikowane zarówno organizacyjne, jak i prawnie oraz językowo).

Firma, która jest zainteresowana usługą faktoringu cichego powinna przemyśleć, czy to rozwiązanie jest w jego przypadku niezbędne. Koszt faktoringu cichego jest wyższy, ponieważ obarczony jest on większym ryzykiem. Faktoring cichy wiąże się także z większą (choć nadal niewielką) ilością formalności. 

Faktoring cichy - podsumowanie

Faktoring cichy to usługa, która pozwala przedsiębiorcom na zachowanie płynności finansowej. Faktor opłaca fakturę, a faktorant spłaca później to zobowiązanie. Wszystko odbywa się bez wiedzy kontrahentów. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą informować klientów o korzystanie z faktoringu oraz dla tych, których sprzedaż została objęta zakazem cesji (zgodnie z kodeksem cywilnym). Faktoring cichy pozwala na zachowanie płynności finansowej oraz buduje pozytywne relacje z klientami, którzy mogą korzystać z odroczonych płatności.