Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

W szeregi bielskiej Policji wstąpili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Rotę ślubowania przyjął od nich I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Dariusz Zajda. Już wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Dzisiejsza uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W dniu Święta Policji, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Dariusz Zajda przyjął ślubowanie od 2 nowych policjantów. Świadkami ślubowania w ograniczonym zakresie byli przedstawiciele kadry kierowniczej bielskiej komendy. Niestety w uroczystości nie mogli uczestniczyć rodziny i bliscy nowych adeptów.

I Zastępca szefa bielskiego garnizonu policji w swoim przemówieniu przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów, życząc im sukcesów podczas nauki w szkole policji, a także w późniejszej służbie. Złożył im również życzenia z okazji przypadającego dzisiaj Święta Policji.

W najbliższym czasie policjanci, którzy złożyli dzisiaj ślubowanie, rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi bielskiej komendy.

Nowo przyjętej koleżance i koledze oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

  • Ślubowanie
  • Złożenie meldunku
  • Ślubowanie nowych policjantów
  • Złożenie podpisu przez policjantkę
  • Rota ślubowania
  • Wręczenie aktu