We wtorek w bielskiej komendzie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej, zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Po spotkaniu dla pracowników zespołu policyjni profilaktycy zorganizowali szkolenie z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystano walizkę edukacyjną zakupioną dla komendy ze środków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Członkowie Gminnego Zespołu Dyscyplinarnego podczas posiedzenia w komendzie.

W Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej we wtorek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Dyscyplinarnego. Posiedzeniu przewodniczyła Marzena Szatan z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wziął w nim udział Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Bębenek. Zespół zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Bielska-Białej, koordynuje prace grup roboczych przydzielonych w konkretnych przypadkach w rodzinach, gdzie założono niebieską kartę. Ideą jest szeroka współpraca wszystkich instytucji zajmujących się zagadnieniami przemocy w rodzinie. W tym celu spotkania odbywają się nie tylko w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także w jednostkach, które reprezentują poszczególni członkowie zespołu. Dzięki temu, że członkowie zespołu lepiej poznają wzajemne kompetencje i funkcjonowanie swoich urzędów mogą sprawniej współpracować na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. Po posiedzeniu policyjni profilaktycy przeprowadzili dla członków zespołu szkolenie z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystano w nim walizkę edukacyjną zakupioną ze środków finansowych przekazanych przez urząd miejski na fundusz wsparcia Policji.

Po szkoleniu mundurowi zaprezentowali członkom zespołu swoją komendę. Pracownicy instytucji i urzędów miejskich zobaczyli od kuchni jej funkcjonowanie oraz mieli okazję poznać osobiście policjantów, odpowiedzialnych za współpracę pomiędzy komendą a poszczególnymi instytucjami.

  • Naczelnik wydziału prewencji wita się z gośćmi spotkania w bielskiej komendzie.
  • Walizka edukacyjna, w tle członkowie szkolenia.
  • Policjant prowadzi szkolenie.
  • Przewodnik policyjnego psa służbowego rozmawia z gośćmi zwiedzającymi komendę.
  • Naczelnik policyjnego sztabu prowadzi wykład dla gości o zarządzaniu sytuacją kryzysową.
  • Instruktor wyszkolenia strzeleckiego pokazuje jak wygląda trening strzelecki.