Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

W nocy z piątku na sobotę Policjanci z Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej i mundurowi ze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przeprowadzili wspólne działania. Odbyły się one w rejonie Placu Adama Mickiewicza i Parku Włókniarzy. Celem było przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Sobotnia akcja — to reakcja na zgłoszenia mieszkańców i radnych dotyczące łamania prawa w tym rejonie oraz zgłoszeń na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W nocy z piątku na sobotę stróże prawa z bielskiej dwójki razem ze Strażnikami Miejskimi przeprowadzili wspólne działania w rejonie Placu Adama Mickiewicza i Parku Włókniarzy. To właśnie tam zdaniem mieszkańców i radnych często dochodzi na łamania prawa, łamania ładu i porządku, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Ta okolica jest też wskazywana na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Miejsce to jest w bezpośrednim zainteresowaniu dzielnicowego tego rejonu. W tą okolice dyslokowane są też regularne patrole Policji. Ponieważ pomimo to zgłoszenia się powtarzały, stróże prawa postanowili przeprowadzić wspólne działania. Ich celem było przeciwdziałanie łamaniu prawa, w szczególności zapobieganie najbardziej uciążliwych wykroczeń dla mieszkańców okolicy, takich jak zakłócanie ładu i porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Mundurowi ujawnili kilkanaście wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku, łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na sprawców były nakładane mandaty karne lub stosowane inne środki przewidziane przez kodeks wykroczeń.