Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Koledzy i koleżanki oczekującego na trudny zabieg policjanta proszą każdego, kto może i chce podzielić się cząstką siebie, o krew. Nasz kolega Grzegorz — policjant z 20-letnim stażem służy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Jest ojcem dwójki małoletnich dzieci. Będzie można oddać każdą grupę krwi. Krew będzie zbierana w siedzibie bielskiego pododdziału prewencji, przy ul. Zwierzynieckiej 9 w dniu 8 października 2019 r. w godzinach 9 -12.