Sytuacja wielu frankowiczów obrazuje, jak ogromne było ryzyko kursowe, gdy na początku XXI wieku banki promowały i zachęcały do podejmowania kredytu w CHF. Na szczęście, w ostatnich latach pojawiły się coraz skuteczniejsze formy pomocy frankowiczom. Jak pokazują ostatnie wyroki sądu, kredyt we Frankach może zostać unieważniony i przekształcony w kredyt w PLN z umorzeniem powstałego długu. Na czym dokładnie polega prawna pomoc frankowiczom?

W jaki sposób skutecznie unieważnić kredyt we frankach?

Pomoc dla frankowiczów poparta argumentami

Wystarczy dokładnie przeanalizować sytuację z pierwszej dekady XXI wieku, aby dojść do wniosku, że banki ponoszą sporą winę za obecny stan frankowiczów. Kredyt we frankach był przedstawiany w samych superlatywach, przy jednoczesnym zmarginalizowaniu ryzyka. W przecież notowania CHF w latach 90. wcale nie były tak korzystne i mogły świadczyć o tym, że ryzyko kursowe jest jednak bardzo duże. Klienci, którzy usłyszeli, że praktycznie nie ma żadnego zagrożenia, ochoczo zdecydowali się na podjęcie zobowiązania w walucie obcej.

W roku 2011 nastąpiło to, czego najbardziej lękali się frankowicze. Narodowy Bank Szwajcarski pozwolił na umocnienie kursu swojej waluty, co przełożyło się na bardzo niekorzystny stosunek kursów PLN oraz CHF. Obecnie, możemy spotkać się z przypadkami, w których kredytobiorca po kilku lub kilkunastu latach spłaty musi zapłacić więcej, niż w momencie podpisywania umowy. Pomoc frankowiczom jest zatem niezwykle potrzebna, a stawką jest ochrona praw konsumentów w przyszłości. Banki nie powinny patrzeć wyłącznie na swoje interesy.

Czy umorzenie kredytu we frankach jest możliwe?

W ostatnich latach pojawiły się przychylne wyroki sądów w sprawie frankowiczów. To pozwoliło uwierzyć kredytobiorcom, że możliwe jest umorzenie, czy też unieważnienie kredytu w CHF. W praktyce, kancelaria prawna Warszawa dąży do „odwalutowania” zobowiązania. Chodzi o to, aby unieważnić dług, który powstał na skutek ryzyka kursowego. Po ponownym przewalutowaniu kredytu na złotówki może się okazać, że różnice kursowe doprowadziły do sporej nadwyżki, a w rezultacie, klient może ubiegać się o ugodę z bankiem i umorzenie dalszej spłaty

Czy ustawa frankowa powstanie?

Rządzący od lat debatują nad wprowadzeniem ustawy, która ureguluje kwestie związane z pomocą frankowiczom. Mimo upływu lat, wciąż nie doczekaliśmy się konkretnych ruchów. Trzeba jednak przyznać, że w z punktu widzenia rządzących, sprawa jest wyjątkowo trudna. Pomoc frankowiczom mogłaby bowiem odbyć się kosztem innych kredytobiorców. W związku z tym, ustawa frankowa raczej nie wejdzie w życie w najbliższym czasie. Dużo zmienić może natomiast wyrok zasądzony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na czym polega prawna pomoc frankowiczom?

Najlepszym rozwiązaniem dla frankowiczów na ten moment jest wystąpienie o pomoc prawną. Profesjonalna kancelaria Warszawa, z wieloletnim doświadczeniem w podobnych sprawach, pomoże nam złożyć odpowiedni pozew do sądu oraz dobierze linię postępowania, która ułatwi uzyskanie odpowiedniego kompromisu między bankiem a kredytobiorcą. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej wyroków, w których kredyt we frankach został przekształcony z jednoczesnym wyeliminowaniem długo powstałego na skutek ryzyka kursowego. A zatem, profesjonalna pomoc prawna może być skutecznym rozwiązaniem problemu z ciążącym kredytem CHF.