Nasze miasto zostało nagrodzone w akcji Masz Głos prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego. 7 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody Super Samorząd 2019.

 

Siedem statuetek trafiło do współpracujących wzorowo władz samorządowych i aktywnych mieszkańców z różnych części kraju, którzy dzięki współdziałaniu, dokonali ważnych zmian dla lokalnej społeczności. W plebiscycie internetowym laureatem I miejsca została Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej. Jury nagrody Super Samorząd 2019 przyznało Bielsku-Białej nagrodę za poprawę warunków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz za doprowadzenie do zwiększenia transparentności jego funkcjonowania. - W Bielsku-Białej mieszkańcy wspólnie z władzami zadbali o tych „sąsiadów”, którzy sami o siebie zadbać nie mogą. Dzięki dobrym ludziom poprawią się warunki w miejskim schronisku dla zwierząt. Bezdomne i dzikie zwierzęta zyskają też nową lecznicę – podkreślają organizatorzy akcji.

 

Super Samorząd to nagroda, która przyznawana jest od 2011 roku na zakończenie kolejnych edycji akcji Masz Głos. Otrzymują ją uczestnicy akcji Masz Głos, którym udało się wprowadzić zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi, a także władze, które wykazały się otwartością na dialog i pomogły w realizacji inicjatyw oddolnych. Przyznanie nagrody Super Samorząd jednocześnie  uczestnikom  akcji  i  lokalnym władzom jest odwołaniem się do idei samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkańców, a nie tylko szeregu instytucji.

 

 

Laureaci tegorocznej edycji nagrody Super Samorząd 2019