Już po raz jedenasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.  To  inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm oraz instytucji B+R.


Do kogo?
Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:
• oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
• wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).
Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:
•    mikro przedsiębiorca;
•    mały przedsiębiorca;
•    średni przedsiębiorca;
•    instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa?
Komisja Konkursowa wyłoni czterech Zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2019”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w drugiej połowie 2019 r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Zwycięzcy i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl/konkurs.