Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Każdy właściciel większej nieruchomości boryka się z wieloma problemami. Czynsze, naprawy, zaleganie z płatnościami mieszkańców, sprzątanie. Zarówno deweloperzy, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne osiadające nieruchomości, nie mogą robić tego w pojedynkę. Dlatego, z pomocą przychodzą firmy zajmujące się administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

Administrowanie a prawo

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że prawo w Polsce wymaga, aby każda wspólnota mieszkaniowa miała swój zarząd. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa zapewnia możliwość skorzystania z usługi najlepszych fachowców. Umiejętne zarządzanie wspólnotą sprawia, że nią ma ona żadnych problemów, a jeżeli już jakieś problemy się pojawiają, zostają szybko i sprawnie rozwiązywane przez pracowników biura administracji wspólnotą.

Administrowanie a zarządzanie nieruchomością – różnice

Bardzo często działania takie jak administrowanie i zarządzanie nieruchomościami traktowane są jako te same działania, a nazewnictwa używa się wymiennie. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie to jednak nie to samo co zarządzanie. Przyjrzyjmy się zatem tym dwóm określeniom.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje bardzo szeroki zakres czynności. Osoba zarządzająca opiekuje się całym majątkiem właściciela nieruchomości. Czym zatem zajmuje się ktoś, kto zarządza nieruchomością? Analizuje stan nieruchomości, planuje inwestycje, a także realizuje je.

Kto może zarządzać nieruchomością? Tym działaniem mogą zająć się osoby, które zostały wybrane, będące właścicielami lokali we wspólnocie. W tym przypadku wymaga się, aby osoby te miały odpowiednie uprawnienia. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie osoby posiadającej specjalną licencję zarządcy nieruchomości.

Administrowanie nieruchomością

Administrowanie nieruchomością w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, to inaczej wykonywanie czynności, które związane są z obsługą konkretnej nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej. Zadaniem administratora jest przede wszystkim utrzymanie nieruchomości w jak najlepszym stanie i kondycji. Administrator nieruchomości zajmuje się załatwianiem wszystkich bieżących spraw: ściąga czynsze, dba o porządek i czystość, zajmuje się usuwaniem awarii.

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie to m.in.:

  • Kontrolowanie, czy w budynkach jest czysto,
  • Organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • Prowadzenie spisu wszystkich lokatorów, zarówno tych, którzy są właścicielami, jak i najemców,
  • Kontrolowanie wszelkiego rodzaju umów dostawców mediów podłączonych do budynku,
  • Prowadzenie nadzoru nad wszelkimi pracami budowlanymi, naprawczymi, konserwatorskimi.
  • Kontrolowanie stanu technicznego całego budynku.

Administrowanie nieruchomościami a dodatkowe czynności

Dobra firma zajmująca się administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie, zajmuje się również gospodarką ekonomiczno-finansową. Do takich działań należy prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów, prowadzenie dokumentacji księgowej, przechowywanie tejże dokumentacji, a także przygotowanie wszelkich rocznych projektów planów gospodarczych. Administrator wspólnotami mieszkaniowymi zajmuje się także zaliczkami na pokrycie kosztów, windykacją należności, a także pomocą w otrzymaniu dotacji dla nieruchomości. W przypadku jakichkolwiek spraw sądowych, administrator przygotowuje wszystkie potrzebne dokumenty.

Jak widać, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie, ale nie tylko nie jest proste. Bardzo często administrator musi borykać się z wieloma problemami tworzonymi przez niezdyscyplinowanych mieszkańców. Administrator powinien mieć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie. Najlepiej wybierać doświadczone firmy, obecne na rynku od wielu lat.

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – co oferują firmy?