Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, że w lutym bieżącego roku zostało zlikwidowanych 21 miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkiem Katedry pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku-Białej.


Decyzja ta podyktowana była potrzebą ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego.

 

Wprowadzone zmiany mają dodatkowo zapewnić podniesienie estetyki przestrzeni publicznej – staromiejskiego obszaru lokacyjnego Bielska, jak również wyeksponować walory zlokalizowanych na nim zabytków, w tym rewitalizowanych kamienic.

 

W zamian za zlikwidowane miejsca parkingowe przed Katedrą udostępniono plac postojowy w rejonie ul. Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika, gdzie docelowo powstanie parking wielopoziomowy.

 

Odwiedzający Katedrę mogą także korzystać z parkingów zlokalizowanych przy ulicach: Sikorskiego, Lompy oraz Orkana.

 

Miejski Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.