Dom Kultury w Hałcnowie zaprasza na XV Zimowe Impresje Taneczne, które rozpoczną się 2 lutego o godz. 10.00.  W wydarzeniu na hałcnowskiej scenie zaprezentują się 32 zespoły taneczne – ponad 500 osób z placówek Miejskiego Domu Kultury: w Kamienicy, Komorowicah, Olszówce, Starym Bielsku, Wapienicy, DK „Włókniarzy”, DK im. Wiktorii Kubisz oraz z Żywca, Cieszyna, Zabrza i Bielska-Białej.


Ideą Festiwalu jest spotkanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i instruktorów kochających taniec i muzykę. Festiwal ma także na celu stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, rozwijanie talentów estradowych, popularyzację zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką.


Zespoły zaprezentują się w kategoriach wiekowych: poniżej 7 lat, 7 lat do 11 lat, 12 lat do 15 lat, 16 +.

 

 

 
PROGRAM ZIMOWYCH IMPRESJI TANECZNYCH
10.00 - 13.00 prezentacje konkursowe
13.00 - 16.00 obrady jury
15.00 – 16.00 możliwość konsultacji z jurorami
około 16.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów


 

fot. Dom Kultury w Hałcnowie