Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców – zrzeszające żołnierzy-weteranów 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka, członków ich rodzin oraz sympatyków – chce przypomnieć 80. rocznicę objęcia dowództwa 10 Brygady Kawalerii przez Stanisława Maczka i jego pobyt w Bielsku.

 

11 listopada 1938 r., w 20. rocznicę odzyskania niepodległości, w naszym mieście odbyła się parada wojskowa, którą przyjmował płk Stanisław Maczek, świeżo mianowany dowódca brygady stacjonującej wówczas w Bielsku po powrocie z Zaolzia.

 

Maczkowcy chcą przybliżyć bielszczanom sylwetkę wybitnego dowódcy, pokazać umundurowanie i wyposażenie oraz pojazdy ówczesnego Wojska Polskiego.

 

12 października o godz. 17.00 w atrium zamku Sułkowskich zaplanowano otwarcie wystawy 100 lat broni pancernej, promocję książki Jerzego Majki 10 BK na Śląsku Cieszyńskim w 1938 r. oraz wspomnienie o działalności żołnierzy gen. S. Maczka i członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców w latach 1988-2018.

 

13 października uroczystości rozpocznie o godz. 10.00 msza odprawiona w intencji generała, jego żołnierzy oraz ich rodzin w katedrze św. Mikołaja, po której nastąpi przemarsz na cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie odbędzie się apel pamięci. Po zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów na grobach żołnierzy uczestnicy – w asyście Kompanii Honorowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. S. Maczka ze Świętoszowa, orkiestry 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, kompanii 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, pocztów sztandarowych jednostek wojskowych i szkół noszących imię generała oraz Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, harcerzy z Beskidzkiego Hufca ZHP, grup rekonstrukcji historycznej, pojazdów wojskowych – przemaszerują na plac Chrobrego, gdzie odbędzie się pokaz musztry orkiestrowej i sprawności wojskowej. Uroczystości zakończy żołnierska grochówka ok. godz.16.00.