W dniu 20 września 2023 roku w Mazańcowicach na ul. Ligockiej odbyła się akcja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach pn. ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). W akcję aktywnie włączyli się również przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej oraz lokalnych mediów.

Dzisiaj, 20 września br., policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej prowadzą akcję pod nazwą ROADPOL Safety Days. Działania policjantów skupiają się na założeniach prowadzących do zminimalizowania, a wręcz eliminowania zdarzeń, które mogłyby skutkować ofiarami śmiertelnymi w wypadkach drogowych. Zamysł ograniczenia ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach przy wsparciu mediów prowadzili niecodzienną akcję profilaktyczną. Policjanci razem z pedagogiem i młodzieżą kontrolowali kierowców, którzy dopuszczali się przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym w rejonie przejścia dla pieszych. Pełne zaangażowanie młodzieży w przeprowadzaną akcję zasługuje na uznanie. Młodzi ludzie swoją postawą pokazali, że nie ma społecznego przyzwolenia na łamanie przepisów drogowych. 
Stróże prawa z drogówki po zatrzymaniu do kontroli drogowej wyjaśniali jak ważna jest jazda zgodna z przepisami, z zachowaniem zasad ostrożności i kultury oraz stosowanie się do przepisów drogowych dotyczących bezpieczeństwa pieszych. Przypominali kierującym, że mają obowiązek zmniejszyć prędkość przed przejściem dla pieszych. Każdy kontrolowany kierowca mógł się rozmówić z młodzieżą, odpowiadając na pytania uczniów m.in. o tematyce związanej z bieżącą wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie zależy jednak tylko od policjantów i prowadzonych przez nich wszechstronnych akcji. To przede wszystkim zadanie dla kierowców i pieszych, którzy muszą zrozumieć, że nieostrożne, często nieodpowiedzialne i nieprzepisowe zachowanie na drodze może narazić innych uczestników ruchu drogowego na poważne obrażenia bądź nawet śmierć.
Dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i włączenie się w promocję bezpieczeństwa na drogach regionu przedstawicielom lokalnych mediów oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Szkolenia Kierowców w Bielsku-BIałej.