W dniu 12 września 2023 roku Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej gościł w jednostce Komendy Aleksandra Cegielskiego będącego prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Bielsku-Białej. W związku z tą wizytą Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk otrzymał pamiątkowy medal okolicznościowy upamiętniający 30-lecie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa śląskiego.

Warto przy tej okoliczności wspomnieć, że w 1992 roku grupa inicjatywna, w skład której wchodzili członkowie składający się z byłych policjantów doprowadziła do zarejestrowania ówczesnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach. Te działania dały początek prężnie działającemu stowarzyszeniu, które wspierało środowisko emerytów i rencistów policyjnych. 

Dzisiaj, 32 koła terenowe jednoczą ponad 13% ogólnej populacji emerytów i rencistów policyjnych na Śląsku. Okres stanu spoczynku jest dla wielu szczególnie trudny. Policjantki i policjanci – zaczynają wtedy nowy rozdział w swoim życiu. Często szukają swojej drogi i miejsca w tak dynamicznie zmieniających się warunkach społecznych i zawodowych. 

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie m.in.:
· udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
· na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
· organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
· podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych.

To tylko wycinek z działalności stowarzyszenia jakże potrzebnego funkcjonariuszom policji, którzy oddali pełne zaangażowanie w wymagającej służbie.