Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę bielskiej Policji w 2022 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef bielskich policjantów insp. Krzysztof Herzyk nakreślił również główne cele i priorytety na najbliższy okres.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach insp. Dominik Łączyk, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, Wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, przedstawiciele prokuratur oraz innych służb mundurowych. Insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami: mł. insp. Dariuszem Zajdą – kierującym pionem prewencji oraz mł. insp. Grzegorzem Jakubcem, który nadzoruje pion kryminalny, podsumowali pracę bielskich policjantów w ubiegłym roku. Na odprawie przedstawiono wyniki 2022 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym, pionie zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz ruchu drogowego. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają bielscy policjanci, inspektor Herzyk zaprezentował dzień z życia bielskiego garnizonu. Każdego dnia na terenie podległym KMP w Bielsku-Białej służbę pełniło średnio 95 policjantów z pionu prewencji, którzy realizowali 156 interwencji , wykrywają 17 przestępstw oraz 145 wykroczeń. Bielscy policjanci zatrzymują średnio każdego dnia 3 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, zatrzymują 4 osoby poszukiwane, przedstawiają zarzuty 7 podejrzanym. Dodatkowo do służby kierowano 33 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy wykonują czynności przy obsłudze 11 zdarzeń drogowych, sprawdzają średnio stan trzeźwości 412 kierujących pojazdami oraz ujawniają 2 nietrzeźwych kierujących.
Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowo obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej w 2022 roku wyniosła 34608, tj. +614 służb w stosunku do oczekiwanej wartości 33994. Policjanci garnizonu bielskiego zatrzymali na gorącym uczynku w sumie 1014 sprawców przestępstw, w tym 193 sprawców w kategorii przestępstw zaliczanych do najbardziej uciążliwych społecznie, tj. o 45 więcej niż w roku 2021. Przeprowadzili łącznie 56922 interwencji.
W roku 2022 na bielskich drogach i powiatu odnotowaliśmy 76 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 9 w stosunku do roku 2021. W wypadkach tych ranne zostały 75 osoby (99 rannych w roku 2021), a śmierć poniosło 7 osób (tyle samo co w roku 2021). Odnotowaliśmy 3644 kolizji drogowych ( spadek aż o 704 kolizje w porównaniu z rokiem 2021). Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 304 wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych ( 276 wykroczeń w roku 2021). Odnotowaliśmy 79 zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących ( tyle samo co w 2021 roku), ujawniono 774 nietrzeźwych, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu ( 915 w roku poprzednim). Mundurowi nie zwalniają tempa i w tym roku także z całą stanowczością będą reagować na niezgodne z przepisami zachowania na drodze.

W 2022 roku funkcjonariusze komórek ds. wykroczeń przeprowadzili 9154 czynności wyjaśniających, co daje wzrost o 1068 spraw w stosunku do 2021 roku. W 2022 policjanci wszczęli 5934 postępowań, ujawniając 6037 przestępstw tj. o 283 więcej niż w 2021 r. Zatrzymali 1271 osób ukrywających się przed organami ścigania oraz ujawnili 86 osób zaginionych.
Ponadto w 2022 roku bielscy policjanci przeprowadzili łącznie 1061 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, w tym 881 spotkań z młodzieżą podejmując między innymi tematykę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, przeciwdziałania uzależnieniom i stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałaniu hejtowi i cyberzagrożeniom, a także odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
Stan etatowy garnizonu bielskiego (na dzień 31.12.2022 r.) to 615 etatów policyjnych i 66 etatów korpusu służby cywilnej. W 2022 roku przyjęto do służby 12 osób.

Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed bielską Policją w roku 2023.
W trakcie spotkania głos zabrali, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, którzy podziękowali kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę.

Podsumowując naradę, Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej stwierdził, że wyniki osiągnięte przez bielską Policję są zadowalające. Podziękował policjantom garnizonu bielskiego za sumienną i pełną zaangażowania służbę oraz pracownikom Policji za rzetelną pracę. Złożył podziękowania przedstawicielom władzom samorządowych, prokuratur oraz służb mundurowych za udzielane wsparcie i wzorową współpracę. Podkreślił jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby bielscy policjanci w dalszym ciągu skutecznie zapobiegali i zdecydowanie eliminowali przestępstwa szczególnie uciążliwe dla mieszkańców naszego regionu.