Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

  • Policjanci i pracownicy cywilni z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej wzięli udział w akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” i oddawali honorowo krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. W zbiórce wzięło udział ponad 50 osób. Łącznie personel medyczny pobrał ponad 23 litry życiodajnej substancji, która trafi do potrzebujących.