Trudny okres pandemii to dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej dodatkowe zadania, które strażnicy wykonują na rzecz mieszkańców miasta. Oprócz zadań ustawowych funkcjonariusze współpracują z Policją oraz Wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej minimalizując skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa.

        Jednym z takich zadań jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, dostarczanie racji żywnościowych osobom potrzebującym oraz tym, którzy pozostają w kwarantannie. Od początku pandemii strażnicy dostarczyli 45 paczek żywnościowych.