Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

 

Z przykrością dowiedzieliśmy się o tragicznym wydarzeniu, z powodu, którego serca nas wszystkich przepełnia olbrzymi smutek i żal. O stokroć większy jest on w sercach Rodziny Zmarłej.

W imieniu własnym oraz wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej w Bielsku-Białej bliskim Ofiary składam kondolencje i wyrazy ubolewania.

 

Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Grzegorz Gładysz