Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

20 marca w Przedszkolu nr 42 oddano do użytku nowe skrzydło budynku, które powstało w ramach realizacji unijnego projektu pod nazwą „Radosne przedszkolaki”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały przedszkolaki w towarzystwie Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

 

Przypominamy, że projekt „Radosne przedszkolaki” miał na celu zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez utworzenie dodatkowych 150 miejsc, w trzech bielskich przedszkolach, po 50 miejsc w każdym z nich. Ponadto, projekt zakładał  podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia między innymi: logorytmiczne, z terapii psychologicznej, z terapii pedagogicznej, czy zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.

 

- W trakcie realizacji projektu unijnego „Radosne Przedszkolaki” dobudowano 339m² powierzchni użytkowej i przedszkole rozrosło się do bardzo dużych rozmiarów i to dosłownie, bowiem mamy teraz ponad 1700m² powierzchni, w którym od września będzie się bawić i uczyć 215 dzieci w wieku 3-6 lat, 38 osób personelu w tym 24 nauczycieli, z których 7 osób to specjaliści do pracy z dzieckiem z problemami w różnym zakresie. Własna i nowoczesna kuchnia, nowe dwie piękne sale zabaw, sala terapeutyczna i gabinet logopedyczny powiększą dotychczasowe możliwości pracy z przedszkolakiem – podkreśla dyrektor placówki Teresa Migdał-Baran.

 

W styczniu, w ramach projektu „Radosne przedszkolaki”, oddano do użytku nowe oddziały także w przedszkolach nr 44 i nr 49.